Knihovna a archiv

Büchsterstapel im Lesesaal der Kunstsammlungen Chemnitz, 2021, Foto: Diana Morgenroth

Umělecko-vědecká prezenční knihovna s více než 100 000 svazky tvoří spolu s archivem písemností, fotografií a tiskovin dokumentační a informační centrum Chemnitzských uměleckých sbírek.

Hlavním tématem inventáře knihovny jsou publikace o německém umění 19. a 20. století, především pak drážďanském romantismu, malbě v plenéru a symbolismu, impresionismu a expresionismu a hlavně se zde nacházejí publikace o Karl Schmidt-Rottluff a umělecké skupině „Brücke”. Knihovna dále obsahuje rozsáhlá, a z kunsthistorického hlediska velmi cenná díla z oblasti textilního průmyslu, textilního umění a dějin plakátu se zaměřením na secesi a 20.léta 20. století. Kromě toho disponuje knihovna rozsáhlou sbírkou pohlednic, pozvánek a letáků se vztahem k národním a mezinárodním umělcům a uměleckým výstavám .

Inventář knihovny se neustále rozšiřuje cennými dary, pozůstalostmi a výměnou písemností s uměleckými institucemi doma i v zahraničí.

V archivu písemností jsou uloženy archiválie uměleckého spolku Kunsthütte zu Chemnitz (od roku 1860) a Chemnitzských uměleckých sbírek (od roku 1906). Sbírka autografů (od roku 1901) zahrnuje cca 3000 dopisů a pohlednic, mj. od takových osobností, jakými jsou Ernst Barlach, Max Beckmann, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Max Klinger, Oskar Kokoschka, Georg Kolbe, Käthe Kollwitz, Wilhelm Lehmbruck, Otto Muller, Edvard Munch, Emil Nolde, Max Pechstein, Gustav Schaffer, Richard Scheibe, Karl Schmidt-Rottluff, Martha Schrag a Max Slevogt.

Fotoarchiv uchovává od roku 1909 fotografie, skleněné desky, štočky, negativy, diapozitivy, KB diapozitivy a digitální záznamy převážně k inventáři Chemnitzských uměleckých sbírek.

V archivu tiskovin se od roku 1911 shromažďují zprávy z tisku k celkové výstavní činnosti spolku Kunsthütte zu Chemnitz a Chemnitzských uměleckých sbírek a rovněž příspěvky o regionálním umění a důležitých tématech dějin umění.

V případě zájmu je možné po předchozím písemném nebo telefonickém objednání nahlédnout do inventáře knihovny a archivů, a to vždy od úterý do čtvrtka mezi 10. a 16. hodinou v čítárně knihovny. Objednat se můžete na adrese bibliothek.kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de nebo archiv.kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de, příp. na čísle +49 (0)371 488 4468 (knihovna) nebo +49 (0)371 488 4407 (archiv).