Chemnitzské umělecké sbírky

Chemnitzské umělecké sbírky patří k největším a nejdůležitějším obecním uměleckým sbírkám v Německu. Původně vzešly z různých občanských spolků, jakým byl např. v roce 1860 založený umělecký spolek Kunsthütte zu Chemnitz. V roce 1909 se tyto sbírky soustředily pod střechou Muzea krále Alberta (König-Albert-Museum), které je od roku 1920 provozováno jako městské muzeum. V současné době zahrnují Chemnitzské umělecké sbírky komplex různých muzeí a institucí: umělecké sbírky na náměstí Theaterplatz s archivem Carlfriedricha Clause, Gunzenhauserovo muzeum, muzeum Schloßbergmuseum s hradem Rabenstein a Muzeum Henryho van de Veldeho.

V důsledku četné a velmi sledované výstavní činnosti s důrazem na mezinárodní modernu a důležité tematické i samostatné prezentace a také díky významnému souboru sbírek, se Chemnitzské umělecké sbírky těší vysokému renomé, a to jak v regionálním, tak i národním a mezinárodním kontextu.

Kromě výstavních projektů získaly umělecké sbírky také několik ocenění za výjimečný přínos pro vzdělávání a zprostředkování, a to například v rámci projektu Konrad der Kunstbus (Umělecký autobus Konrad) pro školní třídy: mimo jiné v roce 2001 zápisem do Modré knihy národně významných kulturních zařízení a členstvím v Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen (Konference národních kulturních zařízení), v roce 2003 cenou za „nejlepší koncepci pro živá muzea a moderní kulturní místa” udělenou nadací Lebendige Stadt Hamburg nebo také v roce 2010 oceněním „vMuzeum roku” uděleným německou sekcí Mezinárodního sdružení kritiků (Deutsche Sektion des Internationalen Kritikerverbands).

Chemnitzské umělecké sbírky jsou zařízením Města Chemnitz.