Restaurátorské práce

Aby bylo možné rozsáhlý inventář Chemnitzských uměleckých sbírek uchovat i pro budoucnost, máme pro různé oblasti sbírek pět restaurátorských dílen nejrůznějšího odborného zaměření.

Restaurátoři pečují o všechny výstavy jednotlivých budov a dohlížejí na zápůjčky vlastních sbírek z hlediska jejich konzervace a restaurování.

Máme dílnu pro restaurování obrazů, dílnu pro restaurování textilu, dvě dílny pro restaurování papíru a jednu dílnu pro restaurování kovů. Dílny se nacházejí v různých budovách Chemnitzských uměleckých sbírek. V každé dílně pracuje jeden diplomovaný restaurátor. Všichni restaurátoři mají ukončené vysokoškolské nebo odborné vysokoškolské studium příslušného oboru.

Umělecké sbírky na náměstí Theaterplatz

  • Dílna pro restaurování obrazů
  • Dílna pro restaurování papíru
  • Dílna pro restaurování textilu

 

Museum Gunzenhauser (Gunzenhauserovo muzeum)

  • Dílna pro restaurování papíru

 

Muzeum Schloßbergmuseum

  • Dílna pro restaurování kovů