Tiráž

Vydavatel

Dr. Florence Thurmes, Generální ředitel, für die Kunstsammlungen Chemnitz als Einrichtung der Stadt Chemnitz (generální ředitel pro Chemnitzské umělecké sbírky jakožto zařízení města Chemnitz)

Kunstsammlungen Chemnitz
Theaterplatz 1
09111 Chemnitz

Chemnitzské umělecké sbírky jsou zařízením města Chemnitz. Město Chemnitz je veřejnoprávní subjekt. Město zastupuje starosta Sven Schulze.

Kontakt
Theaterplatz 1
09111 Chemnitz
T +49 (0)371 488 4424
F +49 (0)371 488 4499
kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de

 

Koncepce a úprava
BOROS. Agentura pro komunikaci

 

Programování
Tom Bauer, Clik Ink

 

Vyloučení odpovědnosti

Chemnitzské umělecké sbírky usilují o to, aby všechny informace a údaje na jejich webové stránce byly přesné a aktuální. Při velkém množství zpracovávaných informací se však nelze ani při největší pečlivosti vyhnout chybám či neúplnostem. Odpovědnost nebo ručení za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací a údajů jsou vyloučeny. Chemnitzské umělecké sbírky si vyhrazují právo na to, že mohou kdykoli provést změny či doplnění, a to i bez předchozího oznámení.

Toto upozornění platí i pro všechny ostatní webové stránky, se kterými je tato stránka propojena pomocí odkazů. S ohledem na všechny odkazy na této webové stránce výslovně zdůrazňujeme, že Chemnitzské umělecké sbírky nemají žádný vliv na formu ani obsah stránek, na které odkazy vedou. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na něž vedou odkazy z této webové stránky. Při prvotním propojení s těmito internetovými stránkami však město Chemnitz u obsahu třetích stran ověřilo, zda nevyvolává možnou občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

 

Ochranná autorská práva

Rozvržení webové stránky, použité fotografie, grafické prvky a audiovizuální obsah, stejně jako shromážděné textové příspěvky i jednotlivé příspěvky jsou chráněny v souladu s autorským právem. Obsah internetových stránek se smí kopírovat výhradně za účelem soukromého použití, nesmí se u něj provádět změny a zkopírované části se nesmějí rozšiřovat bez souhlasu vlastníka práv. Práva třetích stran je nutno posuzovat samostatně.
Propojovat z této webové prezentace jednotlivé stránky pomocí odkazů není povoleno.
Všechny obchodní a ochranné značky uvedené v rámci internetové stránky a příp. chráněné právy třetích stran podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného označovacího práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků.

 

Ochrana údajů

Chemnitzské umělecké sbírky kladou velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Proto byla učiněna technická a organizační opatření pro zajištění respektování a dodržování předpisů o ochraně údajů.

Více k tématu ochrana údajů