Archiv Carlfriedrich Claus

Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer

Archiv Carlfriedrich Claus

Carlfriedrich Claus (1930–1998) platí za spoluzakladatele vizuální poezie, a i dnes je stále ještě mezinárodně vysoce ceněn. Vytvářel maloformátové filigránské práce na transparentním papíře, na nějž hustě kreslil a psal, takže pak linie tvořily sítě a překryvy a nechávaly tak tušit postavy či krajiny. Tyto listy, které byly v pravém slova smyslu nečitelné, nazýval Carlfriedrich Claus jazykovými listy a považoval je za okrajovou oblast literatury. Současně vzniklo také akustické dílo asémantických zvukových postupů, které ukládal na zvukové nosiče. V rámci stanovených hranic socialistického umění nebylo pro toto vysoce komplexní dílo místo, takže mu byla v bývalé NDR jakákoli veřejná odezva odepřena. Teprve v letech po politickém převratu 1989/1990 si umělec získal četná a vysoká ocenění: stal se členem Akademie umění Berlín, a kromě renomovaných cen za umění mu byla udělena čestná profesura Svobodného státu Sasko a rovněž mu byl propůjčen Spolkový kříž za zásluhy.

Již za svého života umělec stanovil, že má jeho pozůstalost najít trvalé místo v Chemnitzských uměleckých sbírkách. Chemnitzští podnikatelé vytvořili v roce 1999 podmínky pro založení nadace Archiv Carlfriedrich Claus. Díky splnění poslední umělcovy vůle jsou nyní Chemnitzské umělecké sbírky bohatší o velkolepý soubor současného umění. Archiv Carlfriedrich Claus uchovává 575 ručních kreseb a okolo 850 tisků a pracovních tisků umělce, dále pak práce umělců, kteří se se Carlfriedrich Claus přátelili – patří k nim např. Bernard Schultze, Fritz Winter, Willy Baumeister, Gerhard Altenbourg, Michael Morgner, Klaus Sobolewski, Josef HIršal, Ian Hamilton Finlay aj. Akustické dílo Carlfriedrich Claus je uloženo na 15 magnetofonových páskách a 267 audiokazetách. Rukopisy, deníky, poznámkové bloky, fotografie a negativy, novinový archiv, osobní a rodinné dokumenty poskytují vhled do umělcova myšlenkového světa a jeho biografie. Kromě toho pozůstalost obsahuje více než 22 000 dopisů. Carlfriedrich Claus si dopisoval s mezinárodně známými osobnostmi kulturního a duchovního života: s umělci, jakými byli např. Raoul Hausmann, Fritz Winter a Hans Arp, literáty jako Christa Wolf a Erich Ahrend, filozofem Ernst Bloch nebo kunsthistorikem Will Grohmann. Jejich dopisy reflektují teorie a debaty tehdejších let a odrážejí historické pozadí. Důležitým doplněním umělcova díla je i jeho kompletní knihovna s asi 10 000 svazky, mezi nimiž nacházíme i vzácné dedikační exempláře a první vydání.

Práva na využití díla Carlfriedrich Claus náleží nadaci Archiv Carlfriedrich Claus, Chemnitzským uměleckým sbírkám a organizaci VG Bild-Kunst, Bonn. V případě dotazů ohledně práv na využití díla jsme Vám ochotně k dispozici.

Využití archivu je možné po předchozím objednání v úterý a ve středu v 10–12 a 13–18 hodin.

Popis cesty

Životopis

1930

Geburt

přečtěte si více

1933

Umzug der Familie

přečtěte si více

1937

Schulanfang

přečtěte si více

1941

Schulzeit als Außenseiter | Kunst der Moderne und Fremdsprachen als Ausweg

přečtěte si více

1944

Tod des Vaters

přečtěte si více

1945

Kriegsende | Lehre zum Einzelhandelskaufmann/Kunsthändler

přečtěte si více

1946

Reisen nach Berlin und Dresden

přečtěte si více

1947

Erwerb einer Mappe von Willi Baumeister

přečtěte si více

1948

Abschluss der Lehre

přečtěte si více

1949

Erkrankung | Arbeit im elterlichen Geschäft

přečtěte si více

1951

Erster Brief an Will Grohmann

přečtěte si více

1952

Tuberkuloseerkrankung

přečtěte si více

1953

Kur im Südharz

přečtěte si více

1954

Lautstudien

přečtěte si více

1955

Klang-Gebilde | Kontaktaufnahme zu Hans Arp und dem Sammlerehepaar Glück

přečtěte si více

1956

Veröffentlichung eines Aufsatzes über Picasso

přečtěte si více

1957

Auseinandersetzung mit Paracelsus | Entstehung eines Automatischen Tagebuchs

přečtěte si více

1958

Letzte Klanggebilde | Beschäftigung mit der jüdischen Religionsphilosophie | Schließung des Geschäfts

přečtěte si více

1959

Kontaktaufnahme zu Franz Mon | Erste Tonaufnahmen | Beiträge in der Zeitschrift nota

přečtěte si více

1960

Internationale Korrespondenz | Überwachung des Postverkehrs | Kontaktaufnahme zu Ernst Bloch

přečtěte si více

1961

Mauerbau | Erste Arbeiten auf Transparentpapier

přečtěte si více

1962

Ausstellungen in Berlin (West) und in der Wohnung des Ehepaars Grüß

přečtěte si více

1963

Beginn der Arbeit am Geschichtsphilosophischen Kombinat | Ausstellungen in Amsterdam und Baden-Baden | Kontaktaufnahme durch Ilse und Pierre Garnier

přečtěte si více

1964

Ankauf eines Sprachblatts für das Kupferstich-Kabinett Dresden durch Werner Schmidt

přečtěte si více

1965

Ausstellungen in Den Haag und Oxford | Bekanntschaft mit dem Sammlerehepaar Kemp

přečtěte si více

1966

Erste öffentliche Ausstellungsmöglichkeit in der DDR durch Lothar Lang

přečtěte si více

1967

Aufenthalte in Prag und Leipzig | Veröffentlichungen in internationalen Zeitschriften

přečtěte si více

1968

Vortrag über Claus in Magdeburg | Erste Beschäftigung mit der Lithographie

přečtěte si více

1969

Tod der Mutter

přečtěte si více

1970

Trauerbewältigung

přečtěte si více

1971

Bekanntschaft mit Christa und Gerhard Wolf | Ausstellung in Nürnberg

přečtěte si více

1972

Erste Experimente mit Zinkographien

přečtěte si více

1973

Zunehmende Beschlagnahmung von Brief- und Büchersendungen | Besuch von Nela und Alain Arias-Misson

přečtěte si více

1974

Erste Publikation mit einem Beitrag von Claus in der DDR | Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler

přečtěte si více

1975

Erste Radierungen | Aufforderung zum Verlassen der DDR | Ausstellung in der Galerie Arkade, Berlin (Ost)

přečtěte si více

1976

Arbeit am Mappenwerk Aurora

přečtěte si více

1977

Gründung der Künstlergruppe und Produzentengalerie Clara Mosch

přečtěte si více

1978

Preis der 7. Internationalen Grafik-Biennale Krakau

přečtěte si více

1979

Zunahme an Anfragen nach Vorträgen und Ausstellungen

přečtěte si více

1980

Einzelausstellung in Dresden

přečtěte si více

1981

Ausstellung in Paris | Beginn der Arbeit am Werkverzeichnis

přečtěte si více

1982

Premiere des Lautprozesses Bewusstseinstätigkeit im Schlaf | Schließung der Galerie Clara Mosch

přečtěte si více

1983

Weiterarbeit am Werkverzeichnis | Ausstellungsteilnahme in der Akademie der Künste Berlin (Ost)

přečtěte si více

1984

Vortrag auf der Paul-Klee-Konferenz

přečtěte si více

1985

Erste Pläne zum Mappenwerk Aggregat K | Ausstellung im Lindenau-Museum Altenburg

přečtěte si více

1986

Reise nach Wien mit Gerhard Wolf

přečtěte si více

1987

Arbeit an Aggregat K | Abschluss des Buchs Sprachblätter

přečtěte si více

1988

Fertigstellung des Aggregat K | Ausstellung in Dresden

přečtěte si více

1989

Vorbereitung einer Retrospektive in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz)

přečtěte si více

1990

Retrospektive in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Münster | Veröffentlichung von Katalog und Werkverzeichnis

přečtěte si více

1991

Mitgliedschaft der Akademie der Künste Berlin (West) | Zahlreiche Reisen zu Ausstellungen und Vorträgen innerhalb Deutschlands

přečtěte si více

1992

Einjähriger Rückzug aus der Öffentlichkeit | Verleihung der Ehrenprofessur des Freistaates Sachsen

přečtěte si více

1993

Produktion des Hörspiels Lautaggregat beim WDR | Einzelausstellung in Altenburg | Umzug nach Chemnitz

přečtěte si více

1994

Ehrenbürgerschaft der Stadt Annaberg-Buchholz

přečtěte si více

1995

Ausstellung des Lautprozess-Raums in den Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz

přečtěte si více

1996

Wahl zum Ordentlichen Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste

přečtěte si více

1997

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

přečtěte si více

1998

Tod | Nachlass geht an die Kunstsammlungen Chemnitz

přečtěte si více

1930

Geburt

přečtěte si více

1933

Umzug der Familie

přečtěte si více

1937

Schulanfang

přečtěte si více

1941

Schulzeit als Außenseiter | Kunst der Moderne und Fremdsprachen als Ausweg

přečtěte si více

1944

Tod des Vaters

přečtěte si více

1945

Kriegsende | Lehre zum Einzelhandelskaufmann/Kunsthändler

přečtěte si více

1946

Reisen nach Berlin und Dresden

přečtěte si více

1947

Erwerb einer Mappe von Willi Baumeister

přečtěte si více

1948

Abschluss der Lehre

přečtěte si více

1949

Erkrankung | Arbeit im elterlichen Geschäft

přečtěte si více

1951

Erster Brief an Will Grohmann

přečtěte si více

1952

Tuberkuloseerkrankung

přečtěte si více

1953

Kur im Südharz

přečtěte si více

1954

Lautstudien

přečtěte si více

1955

Klang-Gebilde | Kontaktaufnahme zu Hans Arp und dem Sammlerehepaar Glück

přečtěte si více

1956

Veröffentlichung eines Aufsatzes über Picasso

přečtěte si více

1957

Auseinandersetzung mit Paracelsus | Entstehung eines Automatischen Tagebuchs

přečtěte si více

1958

Letzte Klanggebilde | Beschäftigung mit der jüdischen Religionsphilosophie | Schließung des Geschäfts

přečtěte si více

1959

Kontaktaufnahme zu Franz Mon | Erste Tonaufnahmen | Beiträge in der Zeitschrift nota

přečtěte si více

1960

Internationale Korrespondenz | Überwachung des Postverkehrs | Kontaktaufnahme zu Ernst Bloch

přečtěte si více

1961

Mauerbau | Erste Arbeiten auf Transparentpapier

přečtěte si více

1962

Ausstellungen in Berlin (West) und in der Wohnung des Ehepaars Grüß

přečtěte si více

1963

Beginn der Arbeit am Geschichtsphilosophischen Kombinat | Ausstellungen in Amsterdam und Baden-Baden | Kontaktaufnahme durch Ilse und Pierre Garnier

přečtěte si více

1964

Ankauf eines Sprachblatts für das Kupferstich-Kabinett Dresden durch Werner Schmidt

přečtěte si více

1965

Ausstellungen in Den Haag und Oxford | Bekanntschaft mit dem Sammlerehepaar Kemp

přečtěte si více

1966

Erste öffentliche Ausstellungsmöglichkeit in der DDR durch Lothar Lang

přečtěte si více

1967

Aufenthalte in Prag und Leipzig | Veröffentlichungen in internationalen Zeitschriften

přečtěte si více

1968

Vortrag über Claus in Magdeburg | Erste Beschäftigung mit der Lithographie

přečtěte si více

1969

Tod der Mutter

přečtěte si více

1970

Trauerbewältigung

přečtěte si více

1971

Bekanntschaft mit Christa und Gerhard Wolf | Ausstellung in Nürnberg

přečtěte si více

1972

Erste Experimente mit Zinkographien

přečtěte si více

1973

Zunehmende Beschlagnahmung von Brief- und Büchersendungen | Besuch von Nela und Alain Arias-Misson

přečtěte si více

1974

Erste Publikation mit einem Beitrag von Claus in der DDR | Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler

přečtěte si více

1975

Erste Radierungen | Aufforderung zum Verlassen der DDR | Ausstellung in der Galerie Arkade, Berlin (Ost)

přečtěte si více

1976

Arbeit am Mappenwerk Aurora

přečtěte si více

1977

Gründung der Künstlergruppe und Produzentengalerie Clara Mosch

přečtěte si více

1978

Preis der 7. Internationalen Grafik-Biennale Krakau

přečtěte si více

1979

Zunahme an Anfragen nach Vorträgen und Ausstellungen

přečtěte si více

1980

Einzelausstellung in Dresden

přečtěte si více

1981

Ausstellung in Paris | Beginn der Arbeit am Werkverzeichnis

přečtěte si více

1982

Premiere des Lautprozesses Bewusstseinstätigkeit im Schlaf | Schließung der Galerie Clara Mosch

přečtěte si více

1983

Weiterarbeit am Werkverzeichnis | Ausstellungsteilnahme in der Akademie der Künste Berlin (Ost)

přečtěte si více

1984

Vortrag auf der Paul-Klee-Konferenz

přečtěte si více

1985

Erste Pläne zum Mappenwerk Aggregat K | Ausstellung im Lindenau-Museum Altenburg

přečtěte si více

1986

Reise nach Wien mit Gerhard Wolf

přečtěte si více

1987

Arbeit an Aggregat K | Abschluss des Buchs Sprachblätter

přečtěte si více

1988

Fertigstellung des Aggregat K | Ausstellung in Dresden

přečtěte si více

1989

Vorbereitung einer Retrospektive in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz)

přečtěte si více

1990

Retrospektive in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Münster | Veröffentlichung von Katalog und Werkverzeichnis

přečtěte si více

1991

Mitgliedschaft der Akademie der Künste Berlin (West) | Zahlreiche Reisen zu Ausstellungen und Vorträgen innerhalb Deutschlands

přečtěte si více

1992

Einjähriger Rückzug aus der Öffentlichkeit | Verleihung der Ehrenprofessur des Freistaates Sachsen

přečtěte si více

1993

Produktion des Hörspiels Lautaggregat beim WDR | Einzelausstellung in Altenburg | Umzug nach Chemnitz

přečtěte si více

1994

Ehrenbürgerschaft der Stadt Annaberg-Buchholz

přečtěte si více

1995

Ausstellung des Lautprozess-Raums in den Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz

přečtěte si více

1996

Wahl zum Ordentlichen Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste

přečtěte si více

1997

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

přečtěte si více

1998

Tod | Nachlass geht an die Kunstsammlungen Chemnitz

přečtěte si více

1930

Geburt

přečtěte si více

1933

Umzug der Familie

přečtěte si více

1937

Schulanfang

přečtěte si více

1941

Schulzeit als Außenseiter | Kunst der Moderne und Fremdsprachen als Ausweg

přečtěte si více

1944

Tod des Vaters

přečtěte si více

1945

Kriegsende | Lehre zum Einzelhandelskaufmann/Kunsthändler

přečtěte si více

1946

Reisen nach Berlin und Dresden

přečtěte si více

1947

Erwerb einer Mappe von Willi Baumeister

přečtěte si více

1948

Abschluss der Lehre

přečtěte si více

1949

Erkrankung | Arbeit im elterlichen Geschäft

přečtěte si více

1951

Erster Brief an Will Grohmann

přečtěte si více

1952

Tuberkuloseerkrankung

přečtěte si více

1953

Kur im Südharz

přečtěte si více

1954

Lautstudien

přečtěte si více

1955

Klang-Gebilde | Kontaktaufnahme zu Hans Arp und dem Sammlerehepaar Glück

přečtěte si více

1956

Veröffentlichung eines Aufsatzes über Picasso

přečtěte si více

1957

Auseinandersetzung mit Paracelsus | Entstehung eines Automatischen Tagebuchs

přečtěte si více

1958

Letzte Klanggebilde | Beschäftigung mit der jüdischen Religionsphilosophie | Schließung des Geschäfts

přečtěte si více

1959

Kontaktaufnahme zu Franz Mon | Erste Tonaufnahmen | Beiträge in der Zeitschrift nota

přečtěte si více

1960

Internationale Korrespondenz | Überwachung des Postverkehrs | Kontaktaufnahme zu Ernst Bloch

přečtěte si více

1961

Mauerbau | Erste Arbeiten auf Transparentpapier

přečtěte si více

1962

Ausstellungen in Berlin (West) und in der Wohnung des Ehepaars Grüß

přečtěte si více

1963

Beginn der Arbeit am Geschichtsphilosophischen Kombinat | Ausstellungen in Amsterdam und Baden-Baden | Kontaktaufnahme durch Ilse und Pierre Garnier

přečtěte si více

1964

Ankauf eines Sprachblatts für das Kupferstich-Kabinett Dresden durch Werner Schmidt

přečtěte si více

1965

Ausstellungen in Den Haag und Oxford | Bekanntschaft mit dem Sammlerehepaar Kemp

přečtěte si více

1966

Erste öffentliche Ausstellungsmöglichkeit in der DDR durch Lothar Lang

přečtěte si více

1967

Aufenthalte in Prag und Leipzig | Veröffentlichungen in internationalen Zeitschriften

přečtěte si více

1968

Vortrag über Claus in Magdeburg | Erste Beschäftigung mit der Lithographie

přečtěte si více

1969

Tod der Mutter

přečtěte si více

1970

Trauerbewältigung

přečtěte si více

1971

Bekanntschaft mit Christa und Gerhard Wolf | Ausstellung in Nürnberg

přečtěte si více

1972

Erste Experimente mit Zinkographien

přečtěte si více

1973

Zunehmende Beschlagnahmung von Brief- und Büchersendungen | Besuch von Nela und Alain Arias-Misson

přečtěte si více

1974

Erste Publikation mit einem Beitrag von Claus in der DDR | Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler

přečtěte si více

1975

Erste Radierungen | Aufforderung zum Verlassen der DDR | Ausstellung in der Galerie Arkade, Berlin (Ost)

přečtěte si více

1976

Arbeit am Mappenwerk Aurora

přečtěte si více

1977

Gründung der Künstlergruppe und Produzentengalerie Clara Mosch

přečtěte si více

1978

Preis der 7. Internationalen Grafik-Biennale Krakau

přečtěte si více

1979

Zunahme an Anfragen nach Vorträgen und Ausstellungen

přečtěte si více

1980

Einzelausstellung in Dresden

přečtěte si více

1981

Ausstellung in Paris | Beginn der Arbeit am Werkverzeichnis

přečtěte si více

1982

Premiere des Lautprozesses Bewusstseinstätigkeit im Schlaf | Schließung der Galerie Clara Mosch

přečtěte si více

1983

Weiterarbeit am Werkverzeichnis | Ausstellungsteilnahme in der Akademie der Künste Berlin (Ost)

přečtěte si více

1984

Vortrag auf der Paul-Klee-Konferenz

přečtěte si více

1985

Erste Pläne zum Mappenwerk Aggregat K | Ausstellung im Lindenau-Museum Altenburg

přečtěte si více

1986

Reise nach Wien mit Gerhard Wolf

přečtěte si více

1987

Arbeit an Aggregat K | Abschluss des Buchs Sprachblätter

přečtěte si více

1988

Fertigstellung des Aggregat K | Ausstellung in Dresden

přečtěte si více

1989

Vorbereitung einer Retrospektive in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz)

přečtěte si více

1990

Retrospektive in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Münster | Veröffentlichung von Katalog und Werkverzeichnis

přečtěte si více

1991

Mitgliedschaft der Akademie der Künste Berlin (West) | Zahlreiche Reisen zu Ausstellungen und Vorträgen innerhalb Deutschlands

přečtěte si více

1992

Einjähriger Rückzug aus der Öffentlichkeit | Verleihung der Ehrenprofessur des Freistaates Sachsen

přečtěte si více

1993

Produktion des Hörspiels Lautaggregat beim WDR | Einzelausstellung in Altenburg | Umzug nach Chemnitz

přečtěte si více

1994

Ehrenbürgerschaft der Stadt Annaberg-Buchholz

přečtěte si více

1995

Ausstellung des Lautprozess-Raums in den Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz

přečtěte si více

1996

Wahl zum Ordentlichen Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste

přečtěte si více

1997

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

přečtěte si více

1998

Tod | Nachlass geht an die Kunstsammlungen Chemnitz

přečtěte si více

Galerie

Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus im Lautprozess-Raum, 1995, Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Foto: Lázló Tóth
Carlfriedrich Claus im Lautprozess-Raum, 1995
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus (1930–1998), Gelber Text, 1959, Feder, Tusche gelb, rot, blau, 29,7 x 20,7 cm, Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
Carlfriedrich Claus (1930–1998)
Gelber Text, 1959
Carlfriedrich Claus (1930–1998), Erster versuchender doppelseitiger Schreibakt, 1961, Feder, Tusche zweiseitig auf gefalztem Seidenpapier, 20,4 x 13,2 cm, Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Foto: bpk/Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
Carlfriedrich Claus (1930–1998)
Erster versuchender doppelseitiger Schreibakt, 1961

Informace pro návštěvníky

Otevírací doba

Út– St 10–12 a 13–18 hodin
po předchozím objednání

Adresa a kontakt

Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz
T +49 (0)371 488 4424, F +49 (0)371 488 4499
carlfriedrich-claus-archiv@stadt-chemnitz.de