Prohlášení o ochraně údajů

Chemnitzské umělecké sbírky kladou velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Proto byla učiněna technická a organizační opatření pro zajištění respektování a dodržování předpisů o ochraně údajů.

 

Právní základy

Pokud zavítáte na webové stránky Chemnitzských uměleckých sbírek (např. www.kunstsammlungen-chemnitz.de), poskytují Vám Chemnitzské umělecké sbírky elektronické služby ve smyslu zákona o elektronických médiích (TMG). Webové stránky jsou tak součástí služeb Chemnitzských uměleckých sbírek pro veřejnost. Služby pro veřejnost jsou součástí muzejního provozu a jsou provozovány jako dobrovolná služba ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) GDPR.

Osobní údaje se zpracovávají (shromažďují, ukládají a používají) jen tehdy, pokud a dokud je to nezbytné pro službu nabízenou na webových stránkách. Poté se údaje neprodleně smažou. Se všemi údaji se v Chemnitzských uměleckých sbírkách a u partnerů pověřených technickým zpracováním nakládá jako s důvěrnými.

Správce údajů

Správcem údajů ve smyslu nařízení o ochraně údajů a dalších národních zákonů členských států o ochraně údajů a ostatních zákonných ustanovení o ochraně údajů je společnost:

Kunstsammlungen Chemnitz
Theaterplatz 1
09111 Chemnitz
zástupce: Dr. Florence Thurmes, Generální ředitel

 

Inspektor ochrany údajů pověřený správcem je:

Datenschutzbeauftragte der Stadt Chemnitz
09106 Chemnitz
E-mail: datenschutz@stadt-chemnitz.de

 

Automatické shromažďování údajů a cookies

Při přístupu na portál se za účelem bezpečnostní kontroly ukládají následující údaje:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • datum a čas přístupu na stránky
 • software klienta (zpravidla typ prohlížeče, č. verze)
 • přenášená zadání (např. vyhledávané termíny)
 • stav přístupu webového serveru (např. přenesen soubor, soubor nenalezen atd.)

Webové stránky mají externího hostitele. Společnost shromažďuje výše uvedené údaje jako zpracovatel zakázky. Nakládání s údaji v souladu se zákonem o ochraně údajů je zajištěno smlouvou o zpracování zakázky dle čl. 28 GDPR. Shromažďované údaje se po proběhlé bezpečnostní kontrole, nejpozději po jednom měsíci, smažou.

 

Soubory cookie

Na těchto internetových stránkách používáme cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk Vašeho koncového přístroje. K těmto souborům Váš prohlížeč přistupuje. Díky použití cookies se zpříjemní uživatelské prostředí a zvýší bezpečnost těchto internetových stránek.

Používáme analytické cookies, abychom pro své uživatele optimalizovali zážitek z našich webových stránek. S těmito analytickými cookies získáváme náhled do uživatelského chování na našich webových stránkách. Prosíme Vás o povolení k ukládání analytických cookies. Toto povolení nám udělíte potvrzením kontrolního rámečku marketingového cookie v cookie-banneru.

Podrobnější informace k používaným cookies naleznete v zásadách používání souborů cookie.

 

Zadávání osobních údajů

Využití kontaktního formuláře a funkce newsletteru vyžaduje zadání osobních údajů (jméno, e-mailová adresa), abychom mohli realizovat Vámi požadovanou službu. Využití probíhá na základě Vašeho souhlasu, který udělíte zaškrtnutím kontrolního rámečku v kontaktním formuláři.

Správcem údajů jsou Chemnitzské umělecké sbírky, údaje se neposkytují žádným třetím stranám. Všechny osobní údaje, i nad rámec povinných údajů, se shromažďují, ukládají výhradně k určenému účelu a neposkytují se třetím stranám.

Upozorňujeme, že pokud se používá nezašifrované předávání údajů, může se na internetu stát, že třetí strany tyto údaje zaregistrují nebo zfalšují. U interaktivních nabídek se proto nabízí šifrovací proces SSL (Secure Socket Layer).

Zákonodárce uzákonil nejrůznější povinnosti a lhůty k uchovávání údajů. Po uplynutí těchto lhůt se příslušné údaje rutinním procesem smažou, pokud už nejsou nezbytné pro plnění úkolu.

 

Šifrovaný přenos údajů

Aby byly Vaše poskytované údaje co nejlépe chráněné, využívají tyto internetové stránky šifrování SSL. Veškeré údaje, které poskytujete těmto internetovým stránkám, nemohou díky šifrování SSL číst třetí strany.

Pokud chcete městu Chemnitz poslat e-mail s důvěrnými informacemi, upozorňujeme, že pro tento účel v současné době ještě není možné nabídnout šifrování a předání údajů by proto nebylo bezpečné.

 

Vaše práva

Udělené prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli zrušit s platností pro budoucnost. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování na základě uděleného souhlasu, a to až do jeho zrušení. Odvolání souhlasu směřujte na adresu kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de resp. poštou na adresu Kunstsammlungen Chemnitz, Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz.

Podle GDPR máte vůči Chemnitzským uměleckým sbírkám, za existence zákonných předpokladů, následující práva:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu chybných údajů (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz, resp. zapomenutí (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo na stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u dozorového orgánu pro ochranu údajů (čl. 77 EU-GDPR)

 

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme Vám rádi kdykoli k dispozici pro Vaše otázky a odpovědi ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li otázky, na které jste v tomto prohlášení o ochraně údajů nenalezli odpověď, nebo si k některému bodu přejete podrobnější informace, obraťte se kdykoli na adresu datenschutz@stadt-chemnitz.de.

 

Google Analytics

Pokud jste udělili svůj souhlas potvrzením marketingového kontrolního rámečku v cookie-banneru, používá se na těchto webových stránkách Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited („Google”). Využívání zahrnuje provozní režim „Universal Analytics”. Tím je možné přiřadit data, relace a interakce přes více zařízení k pseudonymnímu uživatelskému ID, a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními.

Pokud jste udělili svůj souhlas, využívá Google Analytics tzv. „cookies”, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace (generované prostřednictvím cookies) o Vašem využívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a zde se uloží. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce Vaši IP adresu Google (pouze však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru) předtím zkrátí. Upozorňujeme Vás na to, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adresy, jež zaručuje anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adresy). Vaše IP adresa, kterou v rámci Google Analytics zprostředkoval Váš prohlížeč, se nespojuje s jinými daty společnosti Google Podrobnější informace k podmínkám použití a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://policies.google.com/?hl=de.

 

Účely zpracování

Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a nabízení dalších služeb provozovateli webových stránek, které jsou spojené s využíváním webu a internetu.

 

Právní základ

Právním základem pro použití Google Analytics je Váš souhlas udělený potvrzením marketingového kontrolního rámečku v cookie-banneru dle čl. 6 odst. 1 S.1 písm. a) GDPR.

 

Příjemce / Kategorie příjemců

Příjemcem shromažďovaných údajů je Google.

 

Poskytování třetím zemím

Osobní údaje se poskytují do USA pod štítem EU-USA na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield) na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Certifikát si můžete zobrazit zde.

 

Doba uložení údajů

Námi odeslané údaje propojené s cookies, identifikací uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamním ID se po 14 měsících automaticky smažou. Ke smazání údajů, jejichž lhůta pro uložení byla dosažena, dochází automaticky jedenkrát za měsíc.

 

Práva subjektu údajů

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna, přičemž ukládání cookies zabráníte nastavením svého softwaru pro internetové prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených prostřednictvím cookies, které se vztahují k Vašemu využívání těchto webových stránek (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google a jejich dalšímu zpracování touto společností tím, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Add-on.

Abyste zabránili shromažďování prostřednictvím Universal Analytics napříč různými zařízeními, musíte provést tzv. opt-in všech používaných zařízeních. Pokud kliknete zde, ppt-in cookie se odstraní: Deaktivovat Google Analytics

Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de

 

YouTube

Na webových stránkách Chemnitzských uměleckých sbírek mohou být integrované videozprávy z YouTube. Upozorňujeme na to, že Chemnitzské umělecké sbírky nemají vliv na to, zda provozovatelé jiných webových stránek dodržují platná ustanovení k ochraně údajů.

Prohlášení o ochraně údajů jmenovaných provozovatelů najdete na: www.youtube.com.

 

Zásady používání souborů cookie

Toto prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 1. března 2020 a platí pro občany Evropského hospodářského prostoru.

 

1. Úvod

Naše webové stránky, www.kunstsammlungen-chemnitz.de (dále jen: „webové stránky”), používají cookies a podobné technologie (kvůli zjednodušení je všechny zahrnujeme pod pojem „cookies”). Cookies používají také námi pověřené třetí strany. V níže uvedeném dokumentu naleznete informace o využívání cookies na naších webových stránkách.

 

2. Co jsou cookies?

Cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami internetové adresy a webovým prohlížečem může být uložen do PC nebo jiného zařízení. Informace v něm uložené mohou být během následujících návštěv odesílány na náš server nebo server relevantních třetích poskytovatelů.

 

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, se kterým naše webové stránky řádně a interaktivně fungují. Tento kód se provádí na našem serveru nebo Vašem zařízení.

 

4. Co je web-beacon?

Web-beacon (nebo také pixel-tag) je malý neviditelný textový fragment nebo obrázek na webových stránkách, který se využívá k monitorování aktivity na webových stránkách. Aby to bylo možné, ukládáte s pomocí web-beacons různé soubory.

 

5. Souhlas

Když naše webové stránky poprvé navštívíte, zobrazíme Vám vyskakovací okno s prohlášením o cookies. Jakmile kliknete na „všechny soubory cookie”, vyjádříte tím svůj souhlas k používání všech cookies a pluginů popsaných v tomto vyskakovacím okně a v prohlášení o používání cookies. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že by pak webové stránky nemusely za určitých okolností fungovat správně.

 

6. Soubory cookie

6.1 Technické nebo funkční cookies
Některé cookies zaručují, aby části našich webových stránek fungovaly správně a byly známé Vaše uživatelské preference. Ukládáním funkčních cookies Vám usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Při návštěvě našich webových stránek tak nemusíte opakovaně zadávat stejné informace nebo Vaše předměty zůstanou vložené v košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme ukládat bez Vašeho souhlasu.

 

6.2 Analytické cookies

Používáme analytické cookies, abychom pro své uživatele optimalizovali zážitek z našich webových stránek. S těmito analytickými cookies získáváme náhled do uživatelského chování na našich webových stránkách. Prosíme Vás o povolení k ukládání analytických cookies.

 

6.3 Reklamní cookies
Na těchto webových stránkách nepoužíváme reklamní cookies.

 

6.4 Tlačítka sociálních médií
Na našich webových stránkách nepoužíváme tlačítka sociálních médií pro hodnocení internetových stránek nebo sdílení na sociálních sítích.

 

7. Uložené cookies

 

Q Translate
Q Translate používáme pro správu lokalit. Číst dál

Jméno Uchování                       Funkce
funkční
qtrans_front_language          Ulož nastavení jazyka

 

Předávání
Tyto údaje se nepředávají třetím stranám.

 

8. Vaše práva s ohledem na osobní údaje

S ohledem na své osobní údaje máte následující práva:

 • máte právo vědět, proč jsou Vaše osobní údaje potřeba, co se s nimi děje a jak dlouho zůstávají uložené.
 • Právo na přístup: máte právo nahlédnout do svých osobních údajů, které jsou nám známé.
 • Právo na opravu: máte právo, kdykoli si to budete přát, doplnit, opravit, smazat nebo zablokovat svoje osobní údaje.
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat své osobní údaje smazat.
 • Právo na převod svých údajů: máte právo vyžádat si všechny své osobní údaje od inspektora a jako celek je převést k jinému inspektorovi.
 • Právo na vznesení námitky: můžete vznést námitku vůči zpracování svých údajů. Vyhovíme tomu, leda že by existovaly oprávněné důvody pro zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Odkažte se na kontaktní údaje na konci tohoto prohlášení o používání cookies. Pokud máte stížnosti na to, jak nakládáme s Vašimi údaji, rádi bychom se o nich dozvěděli. Máte však také právo směřovat tyto stížnosti na dozorový úřad (orgán pro ochranu údajů).

 

 9. Aktivace/deaktivace a smazání cookies

Svůj internetový prohlížeč můžete použít pro automatické nebo ruční smazání cookies. Kromě toho můžete specifikovat, zda se speciální cookies nemají ukládat. Jinou možností je nastavit svůj internetový prohlížeč tak, abyste byli informováni pokaždé, když se nějaký soubor cookie uloží. Pro další informace o těchto možnostech odkazujeme na pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme na to, že v případě deaktivace všech cookies nemusí naše webové stránky správně fungovat. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, opět se uloží v případě, že naše webové stránky znovu navštívíte.

 

10. Kontaktní údaje

Pro dotazy a/nebo komentáře k našim zásadám používání souborů cookie a tomto prohlášení nás kontaktujte prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Kunstsammlungen Chemnitz
Theaterplatz 1
09111 Chemnitz

Webové stránky: www.kunstsammlungen-chemnitz.de
E-mail: kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de
Telefon: +49 (0)371 488 4401

 

Souhlas s cookies, zrušení aktuálního stavu:

Tyto zásady používání souborů  cookie byly synchronizovány s www.cookiedatabase.org dne 1. března 2020 za účelem srovnání.