Virtuální galerie moderny 1926–1929

Chemnitzské umělecké sbírky virtuálně zrekonstruovaly v rámci jubilejní výstavy „Za úsvitu republiky” Galerii moderního umění, jednu z historicky nejvýznamnějších výstavních prostor. Prostory se nacházely ve 3. poschodí a byly zřízeny jako „Galerie moderního umění“ pro soudobé umění a získávání nových přírůstků do sbírky.

V roce 1926 obdržel umělec skupiny Brücke, Karl Schmidt-Rottluff, od tehdejšího ředitele Friedrich Schreiber-Weigand zakázku na barevné úpravy designu těchto výstavních prostor pro tehdy ještě inovativní prezentaci umění. Moderní zobrazení měl vytvořit umělec společně s ředitelem. Před barevnými stěnami se zde prezentovala díla Edvard Munch, Karl Schmidt-Rottluff, Wilhelm Lehmbruck, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka a mnoha dalších umělců. Mnohá z těchto děl byla zabavena nacionálními socialisty v rámci akce „Pokleslé umění“, některá potom kvůli iniciativní poslušnosti prodána již předtím. Jen málo z těchto dělo nalezlo zpět cestu do uměleckých sbírek.

Prostory byly poničené válkou a dodnes se zachovaly pouze částečně. Na základě starých plánů a historických snímků se podařilo tyto výstavní prostory virtuálně zrekonstruovat. Barevná úprava prostor Schmidtem-Rottluffem byla podle tehdejších novinových zpráv, zapsaných poznámek Schreibera-Weiganda a se zohledněním umělcovy palety barev vytvořena tak, aby se co nejvíce podobala tehdejším malbám. Zobrazená díla jsou věrohodně doložena historickými zdroji a využity byly i inventární knihy jednotlivých prostor z let 1926 až 1929. Protože se umělecká díla neustále vyměňovala nebo musela ustoupit nově získaným exponátům a historické zdroje nepopisují kompletní výstavu, je virtuální prezentace jakýmsi souhrnem Galerie moderny 20. let 20. století a neodráží žádný konkrétní okamžik.

 

 

Za virtuální realizaci Galerie moderny vděčíme firmě cura3D GmbH & Co KG, Leipzig, především pak neúnavné práci Philipp Orschler a Norman Beberhold. Společnosti WERNER MURRER RAHMEN, München, děkujeme za rešerše a digitální implementaci historického rámce.digitální realizaci historických rámů. Vedoucí projektu Johannes Sange.

Vydavatelé se intenzivně snažili vyhledat všechny vlastníky práv. Pokud se nám snad v některém případě přesto nepodařilo vlastníka práv informovat, prosíme, aby se nám ozval. Oprávněné nároky budou vypořádány v rámci běžných dohod.