Archiv Carlfriedrich Claus

Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer

Archiv Carlfriedrich Claus

Carlfriedrich Claus (1930–1998) platí za spoluzakladatele vizuální poezie, a i dnes je stále ještě mezinárodně vysoce ceněn. Vytvářel maloformátové filigránské práce na transparentním papíře, na nějž hustě kreslil a psal, takže pak linie tvořily sítě a překryvy a nechávaly tak tušit postavy či krajiny. Tyto listy, které byly v pravém slova smyslu nečitelné, nazýval Carlfriedrich Claus jazykovými listy a považoval je za okrajovou oblast literatury. Současně vzniklo také akustické dílo asémantických zvukových postupů, které ukládal na zvukové nosiče. V rámci stanovených hranic socialistického umění nebylo pro toto vysoce komplexní dílo místo, takže mu byla v bývalé NDR jakákoli veřejná odezva odepřena. Teprve v letech po politickém převratu 1989/1990 si umělec získal četná a vysoká ocenění: stal se členem Akademie umění Berlín, a kromě renomovaných cen za umění mu byla udělena čestná profesura Svobodného státu Sasko a rovněž mu byl propůjčen Spolkový kříž za zásluhy.

Již za svého života umělec stanovil, že má jeho pozůstalost najít trvalé místo v Chemnitzských uměleckých sbírkách. Chemnitzští podnikatelé vytvořili v roce 1999 podmínky pro založení nadace Archiv Carlfriedrich Claus. Díky splnění poslední umělcovy vůle jsou nyní Chemnitzské umělecké sbírky bohatší o velkolepý soubor současného umění. Archiv Carlfriedrich Claus uchovává 575 ručních kreseb a okolo 850 tisků a pracovních tisků umělce, dále pak práce umělců, kteří se se Carlfriedrich Claus přátelili – patří k nim např. Bernard Schultze, Fritz Winter, Willy Baumeister, Gerhard Altenbourg, Michael Morgner, Klaus Sobolewski, Josef HIršal, Ian Hamilton Finlay aj. Akustické dílo Carlfriedrich Claus je uloženo na 15 magnetofonových páskách a 267 audiokazetách. Rukopisy, deníky, poznámkové bloky, fotografie a negativy, novinový archiv, osobní a rodinné dokumenty poskytují vhled do umělcova myšlenkového světa a jeho biografie. Kromě toho pozůstalost obsahuje více než 22 000 dopisů. Carlfriedrich Claus si dopisoval s mezinárodně známými osobnostmi kulturního a duchovního života: s umělci, jakými byli např. Raoul Hausmann, Fritz Winter a Hans Arp, literáty jako Christa Wolf a Erich Ahrend, filozofem Ernst Bloch nebo kunsthistorikem Will Grohmann. Jejich dopisy reflektují teorie a debaty tehdejších let a odrážejí historické pozadí. Důležitým doplněním umělcova díla je i jeho kompletní knihovna s asi 10 000 svazky, mezi nimiž nacházíme i vzácné dedikační exempláře a první vydání.

Práva na využití díla Carlfriedrich Claus náleží nadaci Archiv Carlfriedrich Claus, Chemnitzským uměleckým sbírkám a organizaci VG Bild-Kunst, Bonn. V případě dotazů ohledně práv na využití díla jsme Vám ochotně k dispozici.

Využití archivu je možné po předchozím objednání v úterý a ve středu v 10–12 a 13–18 hodin.

Galerie

Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus Archiv, Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus im Lautprozess-Raum, 1995, Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Foto: Lázló Tóth
Carlfriedrich Claus im Lautprozess-Raum, 1995
Carlfriedrich Claus Archiv, Foto: Alexander Meyer
Carlfriedrich Claus Archiv
Carlfriedrich Claus (1930–1998), Gelber Text, 1959, Feder, Tusche gelb, rot, blau, 29,7 x 20,7 cm, Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
Carlfriedrich Claus (1930–1998)
Gelber Text, 1959
Carlfriedrich Claus (1930–1998), Erster versuchender doppelseitiger Schreibakt, 1961, Feder, Tusche zweiseitig auf gefalztem Seidenpapier, 20,4 x 13,2 cm, Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv, Foto: bpk/Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
Carlfriedrich Claus (1930–1998)
Erster versuchender doppelseitiger Schreibakt, 1961