Evidence donace prof. Karla Clausse Dietela

Foto: Prof. Karl Clauss Dietel sowie Dr. Laura Gieser, Dr. Antje Neumann-Golle und Jeannine Harder (v.l.n.r.), Juli 2020

Vědecká evidence donace prof. Karla Clausse Dietela

Prof. Karl Clauss Dietel (*1934) patří k nejznámějším německým návrhářům. Navrhoval oblíbenouo a velmi žádanou východoněmeckou klasiku jako např. mopedy Simson, psací stroje Erika a rozhlasové přijímače, ale také mnoho různého příslušenství, malých technických přístrojů, loga, grafiky produktů, obrazová umělecká díla a architektonické práce. Dietel se zúčastnil mnoha národních a mezinárodních výstav. Jeho designová klasická díla jsou zastoupena ve významných muzeích.

Od roku 1961 žije Dietel v Chemnitzu a cítí se být s městem svázán jako se svým domovem. Hlavní část jeho uměleckých prací se zde nachází na veřejných prostranstvích, mj. před Saským průmyslovým muzeem, na klinikách Bethanien, v městských lázních, Opeře, v městské hale a pasáži banky SchmidtBank, ale také na hrobu Marianne Brandt a domě spisovatele Stefana Heyma, abychom jmenovali jen některá místa. Jako přední návrhář získal Dietel v roce 2014 Spolkovou cenu za design za své celoživotní dílo, které je neoddělitelně spojeno se Saskem a Chemnitzem. Podle vyjádření poroty se Dietel významně podílel na vývoji východoněmeckého designu až do přelomu tisíciletí.

V roce 2019 získaly Chemnitzské umělecké sbírky díky finanční podpoře Saského státního úřadu pro muzea a města Chemnitz po mnoho desetiletí shromažďovanou sbírku osobních návrhů, modelů, produktů, fotografií a dokumentů prof. Karla Clausse Dietela. Díky velkorysé neúnavné práci Saského státního úřadu pro muzea bylo možné v rámci pilotního projektu na zajištění uměleckých pozůstalostí ve svobodném státě financovat hned dvě projektová místa pro evidenci tzv. předpozůstalosti. Obě opatření byla spolufinancována z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného poslanci Saského zemského sněmu.

Od roku 2020 se kunsthistoričky dr. Laura Gieser a Jeannine Harder věnují digitalizaci a vědeckému zpřístupnění rozsáhlé sbírky. Na základě tohoto rozsáhlého evidenčního projektu bude kousek německých dějin designu a chemnitzské průmyslové minulosti nově prostudován a živě uchován pro budoucí generace. Díky patří všem podporovatelům a Saskému průmyslovému muzeu Chemnitz.

 

Vedení projektu:

Dr. Antje Neumann-Golle

T +49 (0)371 488 4405

F +49 (0)371 488 4499

antje.neumann-golle@stadt-chemnitz.de

 

Poradce projektu:

Dr. Laura Gieser

Jeannine Harder

 

Doba trvání projektu:

  1. 7. 2020 – 31. 12. 2020