Evidence donace prof. Karl Clauss Dietel

Foto: Prof. Karl Clauss Dietel sowie Dr. Laura Gieser, Dr. Antje Neumann-Golle und Jeannine Harder (v.l.n.r.), Juli 2020

Vědecká evidence donace prof. Karl Clauss Dietel

Prof. Karl Clauss Dietel (1934-2022) patří k nejznámějším německým návrhářům. Navrhoval oblíbenouo a velmi žádanou východoněmeckou klasiku jako např. mopedy Simson, psací stroje Erika a rozhlasové přijímače, ale také mnoho různého příslušenství, malých technických přístrojů, loga, grafiky produktů, obrazová umělecká díla a architektonické práce. Dietel se zúčastnil mnoha národních a mezinárodních výstav. Jeho designová klasická díla jsou zastoupena ve významných muzeích.

Dietel žil v Chemnitzu od roku 1961 a cítil k tomuto městu silné pouto jako ke svému domovu. Hlavní část jeho uměleckých prací se zde nachází na veřejných prostranstvích, mj. před Saským průmyslovým muzeem, na klinikách Bethanien, v městských lázních, Opeře, v městské hale a pasáži banky SchmidtBank, ale také na hrobu Marianne Brandt a domě spisovatele Stefan Heym, abychom jmenovali jen některá místa. Jako přední návrhář získal Dietel v roce 2014 Spolkovou cenu za design za své celoživotní dílo, které je neoddělitelně spojeno se Saskem a Chemnitzem. Podle vyjádření poroty se Dietel významně podílel na vývoji východoněmeckého designu až do přelomu tisíciletí.

V roce 2019 získaly Chemnitzské umělecké sbírky díky finanční podpoře Saského státního úřadu pro muzea a města Chemnitz po mnoho desetiletí shromažďovanou sbírku osobních návrhů, modelů, produktů, fotografií a dokumentů prof. Karl Clauss Dietel. Díky velkorysé neúnavné práci Saského státního úřadu pro muzea bylo možné v rámci pilotního projektu na zajištění uměleckých pozůstalostí ve svobodném státě financovat hned dvě projektová místa pro evidenci tzv. předpozůstalosti. Obě opatření byla spolufinancována z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného poslanci Saského zemského sněmu.

Od července do prosince 2020 pracovaly historičky umění Dr. Laura Gieser a Jeannine Harder na digitalizaci a vědeckém indexování rozsáhlé sbírky. Na základě tohoto rozsáhlého evidenčního projektu bude kousek německých dějin designu a chemnitzské průmyslové minulosti nově prostudován a živě uchován pro budoucí generace. Díky patří všem podporovatelům a Saskému průmyslovému muzeu Chemnitz.

Vedení projektu:
Dr. Antje Neumann-Golle 

Poradce projektu:
Dr. Laura Gieser
Jeannine Harder

Doba trvání projektu:
7. 2020 – 31. 12. 2020