Umělecké sbírky na náměstí Theaterplatz

Kunstsammlungen am Theaterplatz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/PUNCTUM/Bertram Kober

Umělecké sbírky na náměstí Theaterplatz

Umělecké sbírky na náměstí Theaterplatz dnes patří k největším občanským sbírkám v Německu a zahrnují všechny druhy umělecké produkce, od maleb a plastik, přes grafiky až po umělecké řemeslné výrobky se zaměřením na expresionismus, textil a soudobou uměleckou tvorbu.

K nejvýznamnějším součástem sbírky patří romantismus, a především pak expresionismus umělecké skupiny Die Brücke, s velkým souborem děl Karl Schmidt-Rottluff, který pocházel z Chemnitzu a vyrůstal zde s Ernst Ludwig Kirchner a Erich Heckel. Díla obou těchto vynikajících umělců rovněž nalezneme v uměleckých sbírkách na náměstí Theaterplatz. Mezi malbami však objevíme i četná díla umělců významných jmen. K nim patří např. Caspar David Friedrich, Max Slevogt, Lovis Corinth, Helene Funke, Louise Seidler, Edvard Munch a Georg Baselitz.

V inventáři plastik se nachází mimo jiné práce od Edgar Degas, Aristide Maillol a Tony Cragg. Grafické sbírky zahrnují asi 28 000 prací na papíře, mezi nimi výjimečné soubory od Lyonel Feininger, Honoré Daumier, Käthe Kollwitz a Wolfgang Mattheuer. Za zmínku stojí rovněž i umělecké řemeslné a textilní sbírky. Odborná knihovna dějin umění je veřejně přístupná a zahrnuje více než 90 000 titulů.

Zlatým hřebem pak je samostatný archiv kompletní pozůstalosti Carlfriedrich Claus Claus je významným reprezentantem mezinárodního uměleckého vývoje, který nastal jako „druhá moderna” kolem roku 1960. Archiv obsahuje jazykové listy a akustické postupy umělce, kromě toho také díla umělcových přátel a rovněž rukopisy, deníky, dopisy, fotografie a také umělcovu knihovnu.

Sběratelské výstavy prezentují malby a sochy období romantismu a 19. století, mistrovská díla klasické moderny, obzvláště pak Karla Schmidta-Rottluffa a expresionismu, a umožňují nahlédnout do abstraktního umění po roce 1945. Kromě péče o vlastní díla a jejich zpřístupnění přispívají k dobré pověsti domu také mimořádné výstavy.

 

Karl Schmidt-Rottluff, Mädchen, 1920
Sbírka maleb a plastik

Sbírka grafik

Sbírka uměleckých textilních a řemeslných děl
Carlfriedrich Claus im Lautprozess-Raum, 1995
Archiv Carlfriedrich Claus

 

Galerie

Kunstsammlungen am Theaterplatz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/PUNCTUM/Bertram Kober
Kunstsammlungen am Theaterplatz
Kunstsammlungen am Theaterplatz, Foyer, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz
Kunstsammlungen am Theaterplatz, Foyer
Kunstsammlungen am Theaterplatz, Café, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz
Kunstsammlungen am Theaterplatz, Café
Ansicht der Sammlungspräsentation »Karl Schmidt-Rottluff. Gemälde und Skultpuren«, 2016–2020, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/PUNCTUM/Bertram Kober
Ansicht der Sammlungspräsentation »Karl Schmidt-Rottluff. Gemälde und Skultpuren«, 2016–2020
Ansicht der Sammlungspräsentation »Romantik. Vom Seestück bis zur Waldidylle«, 2018–2020, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Alexander Meyer
Ansicht der Sammlungspräsentation »Romantik. Vom Seestück bis zur Waldidylle«, 2018–2020
Ansicht der Sammlungspräsentation »Eine neue Zeit der Bilder. Highlights der klassischen Moderne«, 2019–2020, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth
Ansicht der Sammlungspräsentation »Eine neue Zeit der Bilder. Highlights der klassischen Moderne«, 2019–2020