22. ledna 2023, 14:30 hodin | Mezi avantgardou a represí | Kunstsammlungen am Theaterplatz

Prohlídka kurátora : Zwischen Avantgarde und Repression

Vilém Reichmann, Bombardón (aus dem Zyklus Verwundete Stadt) / Bombardón (z cyklu Raněné město), 1946, Silbergelatineabzug auf Barytpapier, 40 × 29,5 cm, Mährische Galerie, Brünn / Moravská galerie v Brně © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Tato prohlídka je v němčině.

V neděli 22. ledna 2023 na vás bude ve 14.30 hodin čekat kurátor výstavy Dr. Philipp Freytag, který vás výstavou provede. Bude vést dialog s fotografem Prof. Manfredem Paulem z Berlína.

Po klasických avantgardách v Paříži kolem roku 1930 přichází další ústřední kapitola evropských dějin fotografie, a to výstava věnovaná české fotografii v poválečném období. Zaměřuje se na pět nejvýznamnějších pozic těchto let: Josef Sudek, Vilém Reichmann, Emila Medková, Jan Svoboda und Josef Koudelka.

Medková a Reichmann se pevně hlásí k surrealistické tradici meziválečného období, když na svých toulkách Prahou a Brnem objevují pod realitou všedního dne důkazy o snovém rozměru. Svoboda zase vytváří moderní, geometricky abstrahující zátiší, zatímco Sudek kombinuje různé tváře české fotografie: ať už v zátiších komponovaných jakoby náhodou, nebo v magicky se vznášejících pohledech ze slavné zahrady architekta Otto Rothmayera. Konečně Koudelkovy dokumenty o potlačení Pražského jara připomínají společensko-politické souvislosti oněch let, které jsou alespoň nepřímo vepsány do všech fotografií. Přes všechny rozdíly se objevují překvapivé paralely, které vedle mimořádné umělecké kvality zápůjček z Moravské galerie v Brně a Muzea tkání v Praze naznačují specifické rysy české fotografie v kontextu evropského poválečného období.

Vstupné: Platí běžné ceny vstupného do na Kunstsammlungen Chemnitz.

Registrace na adrese: Tel. 0371 488 4449 nebo info.kunstsammlungen@stadt-chemnitz.de

 

Uložit schůzku